ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Dr. Κανέλλος Νίκος

Διδάκτωρ του ΕΜΠ

Εντείνεται το δημογραφικό πρόβλημα

Του Νίκου Κανέλλου. Όπως προκύπτει από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών, ο ελληνικός πληθυσμός φθίνει δραματικά.

Από το brain drain στο brain gain

Του Dr Νίκου Κανέλλου. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα την οδηγήσει στην ανάκαμψη και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.