ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Ευαγγελινός Αιμιλιανός

Εκπαιδευτικός στο 1ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ 19 στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

Πολιτική Αλλαγή τώρα!

Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας. Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται ενώπιον προκλήσεων και αντιθέσεων που πρέπει να ξεπεραστούν για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους λαούς της Ευρώπης.