ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Κανούσης Βασίλης

Δημοσιογράφος & Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς με τον Νίκο Χιωτάκη

Αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση στη νέα εποχή

Απέχοντας λίγες μέρες από τις εκλογές πρώτου και δευτέρου βαθμού της Τ.Α. και με την εφαρμογή της απλής αναλογικής (πρώτη φορά στα χρονικά) μέσω του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» να αποτελεί την κυρίαρχη αλλαγή, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τους εκπροσώπους τους στα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.