Αποκέντρωση, τώρα!

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές δυτικές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, κυριαρχεί μεταξύ των πολιτών η αίσθηση, ότι η δημοκρατία δεν εξυπηρετεί πάντα τα δικά τους συμφέροντα.