ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Πέτκος Χρήστος

Διαπιστευμένος στο Υπ.Δικαιοσύνης Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Πως μπορούν οι δανειολήπτες να ενταχθούν στον Κώδικα Δεοντολογίας (αναλυτικές οδηγίες)

Πολλοί δανειολήπτες δεν γνωρίζουν ότι από το καλοκαίρι του 2016 έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) όπως ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη καταγγελμένων δανείων από τις τράπεζες.