Κολαϊτης Ευάγγελος
Θέλει Δύναμη
Τζήμερος Θάνος
Δούρειος όνος
Γκάτσιος Δημήτρης
Αν ήσουν εδώ
Πυργιώτη Μαριάνα
Μπάλα είναι και γυρίζει…