Στρογγυλή τράπεζα για τη βία κατά των γυναικών με τη Μ. Συρεγγέλα, το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας και την ΠτΔ

Ανταλλαγή καλών πρακτικών, εφαρμοζόμενων πολιτικών και δράσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποιήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης, με θέμα τη βία...