Τώρα καταλάβαμε τί εννοούν λέγοντας ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς..

Δεκατρείς ανώτατοι δικαστές, άνθρωποι με διαφορετικές προφανώς πολιτικές καταβολές και προτιμήσεις, ψήφισαν με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν κι έκριναν ΟΜΟΦΩΝΑ ένοχο, τον Νίκο Παπά. Και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει...