ΔΕΗ: Δεν έχουν διατεθεί μετοχές σε στελέχη από το πρόγραμμα stock options

Η ΔΕΗ, με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (το “Πρόγραμμα”) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζει τα ακόλουθα: