ΟΤΕ: Έγκριση ΕΓΣ για την απόσχιση κλάδου και την ακύρωση 8,8 εκατ. ιδίων μετοχών

Την απόσχιση του κλάδου λειτουργίας, συντήρησης και σχεδιασμού χώρων κτιρίων και απορρόφησή του από την ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε., καθώς και την ακύρωση 8,8 εκατ. ιδίων μετοχών ενέκρινε κατά πλειοψηφία η σημερινή έκτακτη...