Β. Ψάλτης: Οι τράπεζες μπορούν να αναλάβουν το κόστος ενεργειακής μετάβασης

Στη στρατηγική της Alpha Bank και ευρύτερα στον ρόλο των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG, αλλά και στην ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν για την πράσινη μετάβαση της...