Κάλυψη αντικατάστασης αυτοκινήτου: Ποιες περιπτώσεις καλύπτει;

Η κάλυψη αντικατάστασης αυτοκινήτου, είναι προαιρετική κάλυψη που παρέχεται σε κάποια ασφαλιστικά πακέτα και συνήθως περιλαμβάνεται στη μικτή ασφάλεια ή στην ασφάλεια πυρός/κλοπής.