Αποκλειστικό: Εξώδικο της Ρούλας στον Μάνο για τους τάφους των παιδιών

Το εξώδικο της Ρούλας στον Μάνο για τους τάφους των παιδιών, το κινητό τηλέφωνο, τη μεταβίβαση του τηλεφωνικού αριθμού και την οικοσκευή.