Τα δυσεύρετα επαγγέλματα του μέλλοντος: Η καθημερινότητα του παρελθόντος μας

Α. Σε ένα υποθετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο στο χρόνο, σε μία οποιαδήποτε γειτονιά της Ελλάδος του 1980 για κάθε 50 μεσήλικες και γέρους που θα συναντούσες θα έβρισκες άλλους 100 νέους και παιδιά....