Ηλεκτρικό ρεύμα: Άλμα 39,4% στις τιμές

Στα 334,43 ευρώ εκτοξεύονται σήμερα οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, με ημερήσιο άλμα 39,4%, εξέλιξη που συνδέεται με το άλμα των τιμών του φυσικού αερίου τον Μάρτιο, το...