6 τράπεζες προσέλαβε η Ελλάδα ως αναδόχους στο ομόλογο – ακόμα και την επόμενη εβδομάδα η έκδοσή του

Η Ελλάδα προέβη στην πρόσληψη έξι τραπεζών προκειμένου να οργανώσουν την επιστροφή της χώρας στις αγορές με την έκδοση νέου ομολόγου