40 επιχειρηματικές ομάδες και 115 νέοι επιχειρηματίες στον 10ο κύκλο του egg – enter•grow•go της Eurobank και του Corallia

Σαράντα (40) επιχειρηματικές ομάδες θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν στον 10ο κύκλο του egg – enter•grοw•goαναγνωρισμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα, που σχεδίασε και υλοποιεί από το 2013 η Eurobank,...