“Συναλλαγή της χρονιάς” αναδείχθηκε η τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank στα βραβεία “NPL Securitisation Awards”

“Συναλλαγή της χρονιάς” αναδείχθηκε η τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank στα βραβεία “NPL Securitisation Awards” της διεθνούς και καταξιωμένης έκδοσης Structured Credit Investor (SCI).