Αναζήτηση κατεύθυνσης στην Ασία

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα χρηματιστήρια στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικου, καθώς το πετρέλαιο κινείται ανοδικά ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο του επιτοκίου ρευστότητας.