Κίνα: Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη, αφού μείωσε το βασικό επιτόκιο χορήγησης δανείων τον Μάιο για την στήριξη της επιβραδυνόμενης οικονομίας.