Σχεδόν €40 δισ. πρόσθεσε στην αξία του Χρηματιστηρίου η επενδυτική βαθμίδα

Ανθεκτικότητα δείχνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να λείπουν οι ενδιάμεσες «ελεγχόμενες» και υγιείς διορθώσεις, διατηρώντας το στόχο εδραίωσης των 1.500 μονάδων σε πρώτη φάση και τις 1.600 μονάδες εντός του 2024.