Όχι ατομική ευθύνη. Μόνο μπάχαλο

«Με την ατομική ευθύνη… αυτή η αντίληψη περί ατομικής ευθύνης δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα». Αυτά είναι ακριβώς απόμαγνητοφωνημένα τα λόγια του κ. Γιώργου Τσίπρα στην ερώτηση ποιος πρέπει να πληρώνει...