Τράπεζα Πειραιώς: Αναδείχθηκε “Cloud Company of the Year”

H Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας συνεχώς τις νέες τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των συστημάτων της και υλοποιώντας με συνέπεια το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της εφαρμόζοντας μια cloud-first προσέγγιση, αναδείχθηκε...