Συλλ-αλητήριοι

Να μη δουν πουθενά, να κινείται λίγο η αγορά. Να μη δουν μαγαζιά να δουλεύουν, κόσμο να ψωνίζει. Τι να ψωνίζει δηλαδή, που μόνο κοιτάει..