Εμπειρία πελάτη: Πώς οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν ολιστικά τους πελάτες τους

Στον ανταγωνιστικό και δυναμικό κόσμο των επιχειρήσεων, η σχέση που “χτίζεται” με τους πελάτες συνδέεται άρρηκτα με την επιτυχία και την αειφορία τους.