Μέι: Θα ζητήσω από τον Τραμπ τον σεβασμό της “εμπιστευτικότητας” των πληροφοριών

"Θα καταστήσω σαφές στον πρόεδρο Τραμπ πως οι πληροφορίες τις οποίες μοιράζονται μεταξύ τους οι αντίστοιχες υπηρεσίες μας πρέπει να μείνουν εμπιστευτικές", είπε