Τρ. Πειραιώς: Νέα υπηρεσία Digital Onboarding για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

H Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους νέους πελάτες της που είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή διαχειρίζονται Ατομικές Επιχειρήσεις, την υπηρεσία Digital Onboarding, την εξ αποστάσεως έναρξη τραπεζικής σχέσης.