4 οχήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα δώρισαν Teleperformance Greece, Barphone και Dimand

Τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύουν τα 4 οχήματα, τύπου 4×4 SUVs, που δώρισαν οι εταιρείες Teleperformance Greece, Barphone και Dimand Real Estate Development.

Dimand: Με 51% ο Δ. Ανδριόπουλος – Στο 5,353% το ποσοστό της Latsco – Με 6% ο Π. Παναγιωτίδης

Η εταιρεία Dimand ενημερώνει ότι την 08.07.2022 έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο Latsco Hellenic Holdings S.A.R.L, σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου στις 06.07.2022, ενώ την 11.07.2022 έλαβε γνωστοποιήσεις από τους μέτοχους...

Η DIMAND στο Χρηματιστήριο

Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Dimand στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση του ΙΡΟ μέσω του οποίου η εταιρεία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων συγκέντρωσε κεφάλαια 98 εκατ. ευρώ.

Γ. Εμίρης: Η επιτυχής Δημόσια Εγγραφή της Dimand αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής αγοράς

Η Alpha Bank ενήργησε ως σύμβουλος έκδοσης και συντονιστής κύριος ανάδοχος στη Δημόσια Εγγραφή της Dimand για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Dimand: Υπερκαλύφθηκε η Δημόσια Προσφορά – Στα €15/μετοχή η τελική τιμή διάθεσης

Η Alpha Bank και η Eurobank ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών Dimand στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της...