Η πάταξη της πολιτικής διαφθοράς απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών

Σήμερα η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στους πολιτικούς ότι θα πατάξουν την  διαφθορά, είναι περίπου η ίδια με την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και δικαιολογημένα.