ΔΕΗ: Στις 30/3 η ΓΣ για απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας

Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της ΔΕΗ που θα συνέλθει στις 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία...

ΔΕΗ: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  σε συνέχεια (α) της από 03.08.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα»...

ΔΕΗ: Η ΕΓΣ ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχε αναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης.