Διευκρινήσεις Eurobank για το δανεισμό της εταιρείας “Δομόπολις”

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν δανειακή σύμβαση μεταξύ της εταιρίας «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της Eurobank, σημειώνονται τα εξής: H Eurobank (Τράπεζα) χορήγησε το 2005 πίστωση ύψους €1.500.000 στην εταιρεία...