Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών – Έως €15 εκατ.

Την έναρξη εφαρμογής προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, σε συνέχεια της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών,...

ΔΕΗ: Η ΕΓΣ ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχε αναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης.