ΟΠΑΠ: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 29/7 οι μετοχές

Με τελική ονομαστική αξία 0,30€ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,90€ ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Παρασκευή, 29.07.2022, οι μετοχές...