Εθνική: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Epsilon Net

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για διεύρυνση των εργασιών της μέσω συνεργασιών στο χώρο του fintech, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε υπογραφή μνημονίων συνεννόησης (MoU) με την Epsilon Net και τον βασικό της μέτοχο, για...