ΟΤΕ: 18η χρονιά υψηλών επιδόσεων με στόχο έναν κόσμο καλύτερο για όλους

Τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) αποτυπώνονται για 18η χρονιά στον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.