Εκδόθηκε νέα Νavtex για επέκταση των σεισμικών ερευνών της Εxxonmobil νότια της Κρήτης

Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην επέκταση της περιοχής που πραγματοποιεί έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης η EXON MOBIL εκδίδοντας νέα Navtex.