Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για τη χορήγηση δανείων επενδυτικού χαρακτήρα

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.” (HDB), για τη χορήγηση δανείων επενδυτικού χαρακτήρα ή/και κεφαλαίου κίνησης, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Alpha Bank: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με την εγγύηση της HDB

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, συμμετέχει στο Πρόγραμμα του “Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας”, παρέχοντας πόρους και τεχνογνωσία σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και παράλληλα χρηματοδοτώντας...