Οκτώ παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Μέτρα για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, την ενίσχυση της διαφάνειας στην ενημέρωση των δανειοληπτών από τους servicers και την ενδυνάμωση του  ανταγωνισμού εντός του τραπεζικού συστήματος, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου...

Σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που φθάνουν έως τη διαγραφή μέρους της οφειλής, προχώρησαν οι τράπεζες

Σε ρυθμίσεις 563.823 δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 32,02 δισ. ευρώ. προχώρησαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης