Συμφωνία ΕΤαΕ – Eurobank: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU

H Eurobank υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη συμμετοχή της στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” (“SME Competitiveness”), με συνολικό, ανώτατο, προϋπολογισμό χρηματοδοτήσεων €250 εκατ., στο πλαίσιο...