5,5 φορές υψηλότερο εισόδημα είχαν το 2018 οι πλουσιότεροι Έλληνες σε σύγκριση με τους φτωχότερους

Tο μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 5,5 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού το 2018