ΚΕΠΕ: Στο 4,3% η ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2022

Στο 4,3%, προβλέπεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας για το έτος 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του...