Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος – πως θα γίνει η αίτηση

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπουργική απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος