Λίβανος: Η οικονομική ύφεση της χώρας είναι ενορχηστρωμένη από την ελίτ αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα

Η οικονομική ύφεση του Λιβάνου «είναι ενορχηστρωμένη από την οικονομική ελίτ της χώρας» και «έχει φτάσει να απειλεί τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα