ΔΕΗ: Προσπάθειες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ

Σε αναβάθμιση των σχέσεων με τους πελάτες της αποσκοπεί η πρόσληψη συμβούλου για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρει η ΔΕΗ με αφ