Πόσο «νομίμως αποκτηθέντα» είναι τα «ελγίνεια μάρμαρα»;

Εδώ και πολλές δεκάδες χρόνια ο όρος «ελγίνεια μάρμαρα» είχε τόσο απόλυτα καθιερωθεί, ώστε να έχει δημιουργηθεί σε όλους η εντύπωση ότι ο λόρδος Έλγιν είχε προσφέρει στην Ελλάδα κάποια σημαντική υπηρεσία...