Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Τα social media και το smartphone οδηγούν την αγορά των €100 δισ. στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης

H αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.