Προσωρινή απαγόρευση διακοπής ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά αν δεν καταβληθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής

Την προσωρινή απαγόρευση διακοπής του ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο.