Σ.Κόκκαλης:Το 2018 δεν ήταν καλή χρονιά για την εταιρεία – σχέδιο τριετίας για ανάκαμψη της Intralot

Όπως ανέφερε από βήματος της γενικής συνέλευσης, πραγματοποιώντας τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης, το 2018 δεν ήταν καλή χρονιά για την εταιρεία