Καθυστερήσεις, αστοχίες και υπερβάσεις στα δημοσιονομικά «ανακάλυψαν» τα τεχνικά κλιμάκια

Καθυστερήσεις, αστοχίες και υπερβάσεις στα δημοσιονομικά και άλλους πέντε καυτούς φακέλους της τρίτης αξιολόγησης καταγράφουν από χθες τα τεχνικά κλιμάκια