Υπ. Παιδείας:Απουσία & εξαίρεση από την τηλεκπαίδευση για τους μαθητές που συμμετέχουν σε καταλήψεις

Την αναπλήρωση όλων των χαμένων ωρών διδασκαλίας από τις καταλήψεις και την υποχρεωτική για όλους σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες